Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 15

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 34

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 42

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 45

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 65

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 116

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/logowanie.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/include/control.php on line 41

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/wyswietlanieStron.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/logowanie.php on line 36
Gimnazjum nr 2 w Skawinie

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NR 2
W SKAWINIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

DRODZY UCZNIOWIE KLAS VI
Zapraszamy do Gimnazjum nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie
Czekamy na WAS!

Aby zapisać się do klasy pierwszej
 
należy  w odpowiednim terminie 
złożyć w sekretariacie  dokumenty rekrutacyjne.
 
(
do pobrania ze strony internetowej  lub  w sekretariacie gimnazjum).

 

Dzień otwarty dla uczniów:
10 kwietnia 2015r
. (godz. 8.00-12.00)

Dzień otwarty dla rodziców: 
15 kwietnia 2015r.   (godz. 17.30) 
 

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

    1) Uczniowie z  obwodu szkoły: (Zał. 1)

  należy złożyć  Kartę Zgłoszenia ucznia  (Zał. 2)
(dostępna także  w sekretariacie gimnazjum)

    2)  Uczniowie spoza obwodu szkoły: 

  należy złożyć  Wniosek  (Zał. 3)
  (dostępny także  w sekretariacie gimnazjum).

 

     3)  Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:
              
(dla uczniów z obwodu i spoza obwodu):

1.      Świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej.

2.      Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu
w klasie VI.

3.   Zdjęcie (1 szt.) do legitymacji szkolnej, opisane
na odwrocie
(imię, nazwisko,  data  urodzenia, adres zamieszkania).

4.      KARTA INFORMACYJNA (Zał. 4)

 

TERMINARZ REKRUTACJI:     Terminarz 2015/2016

1.

Składanie  KARTY  ZGŁOSZENIA  (uczniowie z obwodu) lub  WNIOSKÓW
( uczniowie z poza obwodu) przez absolwentów szkół podstawowych.

od  23 marca  do  19 czerwca 2015r.

 ( Sekretariat Gimnazjum
nr 2
 codziennie, w godz. 8.00 – 15.00).

Uwaga!      Ze względów organizacyjnych,   w miarę możliwości,  prosimy o składanie ZGŁOSZEŃ I WNIOSKÓW   jak najwcześniej.

2.

Uczniowie z obwodu:

Przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczeń o  wynikach sprawdzianu
w klasie VI oraz  złożenie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

  do 30 czerwca 2015

 

 do  godz.15.00

Uczniowie spoza obwodu:

Dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń
 o  wynikach sprawdzianu
w klasie VI, 
oraz  złożenie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. 

   do 30 czerwca 2015

 

 do  godz.15.00

3.

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego  do publicznej wiadomości w formie list  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 3 lipca  2015r.

   godz.13.00

4.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie VI.

do 7 lipca 2015r. 
 

 5.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.

8 lipca 2015r. 
godz. 13.00

         6.

W przypadku wolnych miejsc -  postępowanie uzupełniające.

do 28 sierpnia 2015r.

 

KRYTERIA  przyjęcia  ucznia spoza obwodu do Gimnazjum nr 2
na rok szkolny 2015/2016
 
 

 

LP.

    KRYTERIUM

Możliwa do uzyskania maksymalna
liczba punktów

ILOŚĆ PUNKTÓW UZYSKANA PRZEZ KANDYDATA

1.

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Max. 40 pkt.

 

Wynik sprawdzianu: ……

2.

Suma punktów pochodzących
z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, język obcy,  historia, matematyka,  przyroda.

 

Max. 30 pkt

Ilość punktów za oceny:

celujący  - 6 pkt

bdb  - 5 pkt

dobry  - 4 pkt

dostateczny - 2 pkt

dopuszczający   - 0 pkt

Język polski……………

Język …………………..

Historia……….. ……....

Matematyka …………..

Przyroda……………….

Razem:……………….  

3.

Szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

mso-spacerun:yesspan style=/spanpozostałych dokument#xa; line-height:150%p align=mso-spacerun:yes

Laureaci konkursów:
a) ogólnopolskich - 10 pkt

 b) wojewódzkich  - 9 pkt

c) powiatowych - 8 pkt                
d) gminnych  - 7 pkt.

 

4.

Ukończenie szkoły podstawowej
z wyróżnieniem  
( świadectwo)

Max. 6 pkt.

 

5. 

Inne szczególne osiągnięcia, uzdolnienia potwierdzone zaświadczeniami, świadectwami   np. językowe, plastyczne, muzyczne, sportowe     

Max  5 pkt

 

 

Dokumenty do pobrania:

Warunki i tryb przyjmowania uczniów 
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4.

 

span style=

top

Logowanie (dla nauczycieli)

Konta można założyć u pani Beaty Pękali