Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 15

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 34

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 42

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 45

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 65

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 116

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/logowanie.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/include/control.php on line 41

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/wyswietlanieStron.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/logowanie.php on line 36
Gimnazjum nr 2 w Skawinie

Statut

§ 14

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów
 z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych

 
1. Gimnazjum organizuje i prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniając ich potrzeby rozwojowe. Dodatkowymi zajęciami organizowanymi przez szkołę są:
 
1)      zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
2)      zajęcia rewalidacyjne,
3)      nauczanie indywidualne,
4)      terapia indywidualna.
 
2. Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkoła zobowiązana jest do organizowania nauczania indywidualnego zgodnie           z obowiązującymi przepisami.
 
3. Prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 1 dyrektor szkoły powierza nauczycielom zgodnie         z wymaganymi kwalifikacjami.

Logowanie (dla nauczycieli)

Konta można założyć u pani Beaty Pękali